Засідання педагогічної студії вчителів біології

Основне завдання сучасної загальноосвітньої школи  полягає в наданні учневі змоги осягнути внутрішню логіку предмета, що вивчається, ретельному доборі навчального матеріалу за принципом життєвої доцільності й функціональності, в активізації ролі самостійного навчання. Новий етап у розвитку шкільної освіти пов’язаний з упровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу. Свій внесок у формування компетентностей робить і біологія разом з іншими предметами. Важливим засобом формування ключових компетентностей учнів є інтерактивні технології навчання, впровадженню яких було присвячено засідання педагогічної студії вчителів біології, яке відбулось 16.04.2019 року на базі Чупирянського НВО. Про нові підходи до організації освітнього процесу на уроках біології за новими програмами із вступним словом виступила методист ІМЦ Антоніна Бабенко. Досвідом використання інтерактивних технологій в процесі викладання біології поділилась з колегами учитель біології Чупирянського НВО Киришун Ольга Василівна. Після чого слухачі відвідали відкритий урок – дослідження у 9 класі з теми «Екологічні фактори та їх вплив на живі організми». Учні готували міні-проекти «Позитивний і негативний вплив біотичних, абіотичних та антропогенних факторів»  і виступали з презентаціями. Педагоги робили аналіз етапів уроку з точки зору формування предметних компетентностей та реалізації змістових ліній. У ході заняття були вироблені методичні рекомендації. Учасники заходу щиро дякували Киришун О.В. та адміністрації закладу за добру організацію заняття педагогічної студії.