Наша команда

Начальник відділу освіти

Бабенко Вікторія Василівна

начальник відділу освіти
Дні прийому: вівторок, четвер
тел.: (04563) 5-29-31
 • разом з Центральною районною лікарнею і районною санітарно-епідеміологічною станцією організовує безоплатне медичне обслуговування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у навчальних закладах;
 • здійснює оперативний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;
 • здійснює контроль за організацією харчування в закладах освіти, організовує взаємодію з громадськими, приватними та державними підприємствами та організаціями з цього питання;
 • організовує та координує роботу навчальних закладів з підготовки бази даних про випускників для виготовлення документів про освіту. Формує банк даних по району та складає замовлення на одержання бланків документів про освіту, веде облік видачі бланків документів про освіту, Похвальних листів і грамот, Золотих і Срібних медалей перевіряє правильність їх оформлення;
 • готує заявки на завдання до державної підсумкової атестації, забезпечує ними навчальні заклади, перевіряє документацію навчальних закладів щодо визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями, та отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очно-заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, проходження державної підсумкової атестації екстерном;
 • забезпечує контроль за індивідуальним навчанням у системі загальної середньої освіти;
 • готує необхідні матеріали для засідань колегії відділу, забезпечує присутність членів колегії, керівних, педагогічних працівників на засіданнях, виконує обов′язки секретаря колегії;
 • здійснює інспекторський нагляд за організацією навчально-виховного процесу та дотриманням нормативно-правових актів у Глушківському НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок», Озернянській ЗОШ І-ІІ ступенів № 1, Олійниковослобідському НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок», Сидорівському НВО «ЗОШ І ступеня дитячий садок», Скребишівській ЗОШ І-ІІ ступенів, Фастівському НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок», Черкаському НВО «ЗОШ І ступеня – дитячий садок», Чупирянському НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок», Маловільшанському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Маловільшанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, Малоантонівському НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Поправському НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Фурсівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Яблунівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», районному будинку дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацькій спортивній школі;
 • організовує роботу експертних комісій у загальноосвітніх школах, які за нею закріплені, для вивчення і контролю роботи з основних напрямків освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти під час атестації та інспектування, здійснює необхідні заходи для об’єктивної оцінки стану навчання і виховання учнів. На підставі результатів інспектування й атестації оформляє відповідні документи (акти, довідки), у яких дає оцінку діяльності навчальних закладів, вносить пропозиції і рекомендації спрямовані на поліпшення діяльності навчальних закладів, підвищення рівня навчально-виховного процесу;
 • узагальнює дані про працевлаштування та одержання подальшої освіти випускниками 9, 11 класів;
 • вивчає та узагальнює матеріали, звітну документацію, готує проекти розпорядчих документів по відділу освіти, молоді та спорту з питань, що координує;
 • веде особистий прийом громадян, розглядає їх заяви, пропозиції та скарги щодо роботи загальноосвітніх навчальних закладів;
 • виконує інші обов’язки та повноваження в межах своєї компетенції за дорученням начальника відділу.

Централізована бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту

Веремієнко Людмила Іванівна

Веремієнко Людмила Іванівна

головний бухгалтер

Дні прийому: середа 08:00-13:00
тел.: (04563) 5-32-29

Теченко Ольга Анатоліївна

Теченко Ольга Анатоліївна

заступник головного бухгалтера

тел.: (04563) 5-16-10

Залізняк Лідія Володимирівна

Залізняк Лідія Володимирівна

головний економіст, голова тендерного комітету

тел.: (04563) 5-31-79

Будова Галина Яківна

Будова Галина Яківна

керівник зарплатної групи

тел.: (04563) 5-31-79

Відділ освіти

Білецька Вікторія Вікторівна

Завідувач інформаційно-методичним центром
Савицька Аліна Анатоліївна

Савицька Аліна Анатоліївна

Головний спеціаліст відділу освіти